sobota, 27 lutego 2010

za bramą..

..jesteśmy Pyłkami Wszechświata
w ciałach ulepionych z atomów,
otrzymujemy dar tajemniczej enigmy,
wędrując w przestrzeni nieodganionej,
nie wiemy, co nas może spotkać?
co czeka za kolejną bramą?
każda chwila może być zalążkiem,
cudnego skrzydlatego szczęścia,
może namalować tęczową weną
wspaniałą symfonię naszego Istnienia..